Volumul  5Sistemul de educaţie/învăţământ – este structurat în funcţie de următoarele obiective: 1) Definirea sistemului de educaţie/învăţământ la nivel de concept pedagogic fundamental; 2) Analiza funcţiilor şi structurii sistemului de învăţământ; 3) Analiza modelului de conducere managerială a sistemului de învăţământ, necesar în contextul societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere; 4) Analiza reformei educaţiei ca model de schimbare pedagogică superioară, necesară ciclic la nivelul sistemului de învăţământ; 5) Aplicații